Andrahandsuthyrning:

Styrelsen ser restriktivt på uthyrning i andra hand.
Uthyrning i andra hand kan beviljas för begränsad period.
Lämna in skriftlig ansökan till styrelsen.
Läs mer om andrahandsuthyrning i föreningens stadgar § 17.


Avloppsjour:

Vid stopp i avlopp, vänligen kontakta Rörjour 247.
Vänligen kontakta även styrelsen då du sökt jour.
T: 010-888 52 40
Hemsida


Balkonger:

Vädringsbalkonger - håll dessa stängda vintertid, så vi slipper iskallt trapphus! Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor på eller över balkongräckena. 


Bredband:

Alla lägenheter kan anslutas till Tele2 via TV-uttaget. Kostnad för abonnemang betalas delvis via månadsavgift.


Byggår:

Huset byggdes 1927. Arkitekt Kjellberg & Conradsson, byggherre Alfred Bauft, byggmästare
C E Gustavsson.


Cyklar:

Kan ställas utomhus på gården i cykelställ. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i trapphuset eller källargångarna.


Entré, trapphus och vilplan:

Rutlagt golv av bruna kalkstens- och vita marmorplattor, trappor av kalksten. I entrén väggar med röd bröstning av stucco-lustro däröver stuckfris vid tak och enkel takprofil.


Förslag:

Har ni idéer eller förslag, hör av er till styrelsen! Lämna förslagen i styrelsens brevlåda i entrén. Det är viktigt att vi hjälps åt för att få en bra boendemiljö i föreningen. Alla förslag beaktas på styrelsemöten, varefter styrelsen ger respons.


Grillning:

Med den varma årstiden dyker utegrillarna upp — att sitta ute med grillad mat och äta är både trevligt och skönt. Men tyvärr har grillningen en baksida, nämligen att rök och matos kan störa grannarna och närboende. Tänk på att alltid visa hänsyn.


Grovsoprum finns ej:

Batterier, tidningar, wellpapp, glas samt plast- och metallförpackningar lämnas på lämplig återvinningsstation.
Byggavfall, kyl, frys, elavfall, glödlampor, lågenergilampor, farligt avfall, etc., måste transporteras av medlemmen själv till närmaste återvinningcentral.
- Osäker på hur något skall sorteras? Besök Stockholms stads sida för avfall och återvinning.

- Önskar du som boende i fastigheten att föreningen tillfälligt arrangerar hämtning av grovavfall, efter exempelvis källar eller garderobsrensning? Vänligen kontakta då styrelsen. Styrelsen kan då eventuellt ombesörja hämtning av grovavfall via Stockholm Vatten och Avfall.


Grön gård:

Gården renoverades 2007. Numera har vi en stenlagd uteplats, pergola och möbler. Det finns även en gemensam grill. Gården är planerad för minimalt underhållsbehov.


Hiss:

Avsedd för 2 personer, max 175 kg. Hissen inspekteras årligen.
För jour, vänligen kontaka Hissen AB.
Vänligen kontakta även styrelsen då du sökt jour.
T: 08-618 48 48
Hemsida


Källarförråd:

Till varje lägenhet hör ett källarförråd.


Medlemskap:

Medlemskap beviljas av styrelsen.


Ombyggnad av lägenhet:

Vid varje förändring av lägenhet ska styrelsen underrättas.
Vid ombyggnad av lägenhet gäller § 14 i stadgarna som rör ändring i lägenheterna. "Bostadsrättshavaren får, sedan lägenheten tillträtts, företaga ändring i lägenheten. Avsevärd förändring får dock företas endast efter tillstånd från styrelsen och under förutsättning att den inte medför men för föreningen eller annan medlem. Som avsevärd förändring räknas alltid förändring som kräver bygganmälan eller bygglov."


Parkering:

Avgiftsbelagd parkering på gatorna i området.


Stambyte:

Samtliga vertikala stammar byttes runt 1995. Horisontella 2018.


StengodsWeb:

Föreningens hemsida www.stengodset9.se


Styrelsearbete, intro

Alla medlemmar är välkomna att delta i en introduktion till styrelsearbete. Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden. Om du är intresserad, kontakta ordförande.


Städning:

Städning av trapphus och gemensamma lokaler utförs av inhyrd städfirma en gång i veckan.
Huset anordnar gemensam städdag under hösten.


Trivselregler:

Att bo i en bostadsrätt kräver hänsyn och respekt mot övriga medlemmar. Det är lyhört i fastigheten och medlemmarna har varierande ålder och vanor. En viktig del är att kommunicera med sina grannar för att på så sätt förekomma eventuella irritations-moment. Om du är tveksam om ditt ljud stör grannarna, fråga dem.
Följ nedanstående praxis av alla som är medlemmar i föreningen:
1) att inte duscha/bada kl 2200 - 0600.
2) att inte spela musik kl 2200 - 0800.
3) att inte utföra störande reparationsarbeten kl 2000 - 0800. Styrelsen rekommenderar att information sker till berörda grannar innan arbetet påbörjas, med tanke på ev skiftarbetare som sover på dagtid


Tvättstuga:

Maskinparken består av två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp. Tvättstugan kan bokas samtliga veckodagar i följande tidsintervaller: 0800-1200, 1200-1600, 1600-2000, 2000-2300. Schema för bokning finns i tvättstugan. Vänligen använd det namn som står på din lägenhetsdörr när du bokar tvättid.


Trivselregler för Tvättstugan:

  • Om tvättstugan trots bokad tvättid är tom efter 45 minuter kan du ta över tvättiden.
  • Skölj ur tvättmedelshållaren när du är klar.
  • Ta bort ludd från filtret i torktumlaren och filtret i torkskåpet.
  • Om något fel uppstår på en maskin, vänligen kontakta styrelsen.
  • Tänk på att hålla god ton och städa efter er.
  • För allas trevnad, lämna tvättstugan i det skick ni önskar att finna den.


Uppvärmning:

Fjärrvärme (Stockholm Exergi). Fjärrvärmecentralen byttes 2006 och föreningen har numera väderstyrt fjärrvärmeabbonnemang. Allt i syfte att få ner värmeförbrukningen.


Ventilation:

Självdrag. Ej tillåtet att installera köksfläktar anslutna till ventilationskanal. Endast kolfilterfläkt får användas. Frånluftsventilerna i badrummen ska alltid vara öppna för att förhindra fuktskador.


Yta:

Fastigheten innehåller 28 bostadslägenheter och 1 hyreslokal i källarplan.
Samtliga bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Summa lägenhetsyta är 1168 kvm.
Hyreslokalen omfattar 63 kvm.


Överlåtelseavgift:

En avgift utgår vid överlåtelse av bostadsrätt enligt riktlinjerna i våra stadgar. För inflyttad utgår en överlåtelseavgift på 2,5 % av ett prisbasbelopp, samt kostnad för pantsättning 1,0 % av ett prisbasbelopp.