Stadgar, Rutiner, Policies och Årsredovisningar

Stadgarna är standardstadgar från Bolagsverket.

Styrelsen uppmanar nya medlemmar att läsa igenom stadgarna.
Då huset innehåller många små lägenheter brukar det ofta dyka upp frågor om andrahandsuthyrning. Information om andrahandsuthyrning finns i paragraf 17.

STADGAR (pdf)

Stadgeändringsförslag (pdf)

Policy för korttiduthyrning-andrahandsuthyrning (pdf)
Blankett för andrahandsuthyrning (pdf)


Rutiner kring självdragsventilation för boende (pdf)