STYRELSE

Ordförande
Lars Jansson
070 566 95 97

ordforande@stengodset9.se

Sekreterare
Anneli Hagdahl

Ledamot
Idun Nillson

Ledamot
Linn Skogh

Kassör
Love Mitteregger
070 275 77 06

Ledamot
Carolina Larsson

Ledamot
Johan Björck

Ledamot
Linnea Kåreke

Styrelsen välkommnar alltid synpunkter

Husets Historia

År 1917 fastställdes Per Olof Hallmans stadsplan för Rörstrandsområdet. Porslinsfabriken revs 1926 och samtidigt började bostadshusen att uppföras. De flesta innehöll smålägenheter som hade centralvärme, gasspis, wc, och kopplade fönster vilket var nytt för tiden. Genom dispens från Byggnadsstadgan kunde området bebyggas med sexvåningshus. Av sin samtid blev det starkt kritiserat för sin täthet och sin oregelbundenhet. Huset på Norrbackagatan 14 byggdes 1927. Arkitekt Kjellberg & Conradsson, byggherre Alfred Bauft, byggmästare C E Gustavsson.

Under medeltiden var Rörstrand en liten by vid trakten av Sankt Eriksplan, belagt i brev utfärdade av Magnus Ladulås 1288. Han donerade marken till Klara kloster som 1527 drogs in till Kronan av Gustav Vasa. På 1600-talet såldes den till Mårten Wewitzer som lät bygga Rörstrands slott i det som ännu var en lantlig utkant av staden. Dansken Johan Wulff grundade 1726 Rörstrands porslinsfabrik som först tillverkade fajanser och sedan även porslin och keramik av hög kvalitét. Som mest arbetade 1000 personer i fabriken.

Förädling av huset

2015 - 2022
Under perioden genomfördes ett större förädlingsarbete av huset.
Taket renoverades i samband med att råvinden byggdes om till takvåning, hissen renoverades så att den numera går från takvåningen till källaren. Även källarlokalen förädlades i samband med att el och vertikala stammar byttes ut. Källarlokalen blev uthyrd strax efter att renoveringen var klar i januari 2022. Utöver detta har även dörrar och trapphuset renoverats. Sedan januari 2022 har föreningen därmed 28 lägenheter och 1 lokal.


2007
Tvättstugan fick nya maskiner och gården renoverades.


2006
Huset får ny fjärrvärmecentral med väderstyrt fjärrvärme-abonnemang.


2005
Gårdsfasaden renoverades.


2003
Föreningen köper huset den 20 februari.
I huset finns vid tillfället 26 lägenheter (varav 1 hyresrätt) och 1 lokal i gatuplanet.


2002
Föreningen bildas.


Samtliga stammar i huset blev bytta runt 1995.

Gård före renovering

Gård efter renovering

Fasad: Gård

Fasad: Gata